Dane firmy

Firma odpowiedzialna za zawartość strony:

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wroclaw
Telefon:
  1. 887471121
  2. 887471122
  3. 887471123
E-Mail: kontakt(at)vorwerk.pl

NIP: 897-10-09-166

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000443251
Członkowie Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza Spółki Vorwerk Polska Sp. z o.o.: Wojciech Ćmikiewicz, Irena Wawrzyniak
Rachunek bankowy: mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002