Cookies

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 CO JSOU COOKIES

Na našich webových stránkách používáme cookies a další technologie k tomu, abychom vám umožnili jejich příjemnou a atraktivní návštěvu a využití určitých funkcí. Mnoho užitečných funkcí našich stránek by nebylo bez pomoci cookies vůbec možné realizovat.

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Cookies se při prvním otevření webových stránek načtou internetovým prohlížečem. Při příštím vyvolání této stránky se cookies a informace, které jsou v nich uloženy, přenesou buď na stránku, která je vytvořila (cookie první strany – First Party Cookie), nebo na jinou stránku, ke které patří (cookie třetích stran – Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že jste ji již jednou prostřednictvím svého prohlížeče navštívili. Pro srovnatelné účely se používají i jiné webové technologie, a proto označujeme v této souvislosti také tyto technologie názvem cookies.

Většina cookies, která používáme, se z vašeho pevného disku po zavření prohlížeče opět vymaže. Jedná se o krátkodobá cookies (session cookies). Jiná cookies zůstávají uložena ve vašem počítači po delší dobu a umožňují nám při vaší příští návštěvě rozpoznat váš počítač. Jedná se o dlouhodobá cookies (persistent cookie).


1.2 DRUHY COOKIES

Cookies lze rozdělit podle jejich funkce a účelu použití do čtyř kategorií: provozně nezbytná cookies, cookies určená ke zvýšení výkonnosti prohlížeče, funkční cookies nebo cookies pro marketingové účely.1.3 OVLÁDÁNÍ COOKIES V PROHLÍŽEČI

Většina internetových prohlížečů umožňuje upravit používání cookies. Tak můžete např. všechna cookies akceptovat nebo je odmítnout, či akceptovat pouze určitá cookies. Zároveň můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval, když stránka umístí na vašem počítači cookie. Používání cookies se tak stane transparentnější. Ovládání cookies a jejich vymazání najdete pomocí dokumentace, která je integrovaná do příslušného vyhledávače.

Pokud našim webovým stránkám zabráníte využívat cookies, může se stát, že již nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce našich stránek.


1.4 SOUHLAS A ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud nezablokujete ve svém prohlížeči cookies a využíváte našich webových stránek, znamená to, že souhlasíte se shora uvedeným použitím cookies pro marketingové účely. Tento souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat tak, že např. odmítnete v nastavení svého prohlížeče cookies akceptovat. Právní základ je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


1.5 NÁMITKA

Chcete-li vznést proti úplné analýze svého pohybu na internetu námitku, nebo naopak chcete-li svou námitku odvolat, můžete provést odpovídající nastavení také zde:
https://www.youronlinechoices.eu
https://www.networkadvertising.org/choices


1.6 INFORMACE A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

O shromažďování osobních údajů, které se děje také pomocí některých cookies, o našem postupu v této otázce a vašich právech jako subjektu údajů se informujte prosím dodatečně v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.


2 VYUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

2.1 PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Při provozování našich webových stránek využíváme provozně nezbytné a funkční cookies, která zajišťují důležité funkce stránek. Patří k nim například funkční cookies, která jsou schopna si zapamatovat hesla vyhledávání.

Takto shromážděné údaje se nepoužívají k sestavování profilů uživatelů. Tato cookies zůstávají zpravidla ve vašem koncovém zařízení pouze během používání prohlížeče. Některé prvky našich webových stránek však vyžadují, aby použitý prohlížeč mohl být identifikován i po změně stránek.

Pro použití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas. Právní základ je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem je v tomto případě snaha nabídnout odpovídající funkce našich webových stránek.


2.2 GOOGLE ANALYTICS

K webové analytice používáme technologii Google (Universal) Analytics,, službu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics používá cookies pro marketingové účely a optimalizaci. Přitom dochází ke zpracování těchto údajů: síťových identifikátorů (včetně identifikátorů cookies), IP adresy a identifikátorů zařízení, označení přidělených zákazníkem.

Z těchto údajů můžeme vytvořit pod pseudonymem uživatelský profil. Informace o vašem používání této webové stránky vytvářené cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google umístěný v USA a zde se uchovávají. Google však předtím zkracuje IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenáší celá IP adresa na server společnosti Google do Spojených států, kde se následně zkracuje. IP adresa, kterou váš webový prohlížeč předá v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými jinými údaji, které má Google ve svém držení.

Google (Universal) Analytics je služba společnosti Google LLC (www.google.co.uk). Google LLC má své sídlo v USA. Evropská komise vydala pro tento stát rozhodnutí o přiměřenosti pod názvem Štít EU-USA na ochranu soukromí (EU US Privacy Shield), podle kterého je společnost Google LLC certifikovaná. Aktuální certifikát najdete zde:
https://www.privacyshield.gov/list

Ukládání cookies v počítači můžete zabránit odpovídajícím nastavením ve svém prohlížeči. Kromě toho můžete také zabránit tomu, aby Google Analytics používal vaše údaje, když stáhnete doplněk pro svůj prohlížeč k blokování cookies (add-on) od Google Analytics a instalujete ho:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativně k pluginu pro prohlížeč můžete zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval vaše údaje, když instalujete soubor opt-out cookie. Chcete-li zabránit tomu, aby Universal Analytics shromažďoval vaše údaje napříč různými zařízeními, musíte instalovat soubor opt-out na všech používaných systémech. Kliknutím na tento odkaz se soubor opt-out instaluje ve vašem prohlížeči:
Opt out Google Analytics

Upozorňujeme vás na to, že Google má svou vlastní směrnici o ochraně osobních údajů, která je nezávislá na našich vlastních zásadách. Bližší informace o směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na stránkách směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Google.


Červenec 2018