ES prohlášení o shodě

Na základě legislativy EU jsme povinni doložit prohlášení, že naše výrobky odpovídají příslušným nařízením: